[ABOUT BOOK]        [ABOUT AUTHOR]        [BUY BOOK]        [FEED-BACK]        [CONTACT US]        [WEB-MASTER]
[IMAGES OF DURGA] [AARTI OF DURGA]
[HOME PAGE]
SHRI DURGA UPASANA (SHRI DURGA SAPTSHATI IN HINDI VERSES)
 
  AARTI
Jai Ambe Gauri maiya, jai Shyama Gauri
Nishdin tumko dhyavat, Hari Brahma Shivji,
Jai Ambe.... 
Mang sindur birajat, tiko mrigmadko,
ujjvalse dou naina, chandravadan niko,
Jai Ambe....
Kanak saman kalevar, raktambar raje,
Raktapushp galmala, kanthhar saje, 
Jai Ambe....
Kehari vahan rajat, khadg khappar dhari
sur nar munijan sevat, tinke dukhahari,
Jai Ambe....
Kanan kundal shobhit, nasagre moti
Kotik chandra divakar, samrajat jyoti, 
Jai Ambe....
Shumbh- nishumbh vidare, MahishaSur ghatia
Dhumra-vilochan naina, nishdin madmati
Jai Ambe....
Brahmani, Rudrani tum Kamala Rani,
Agam-nigam bakhani. turn Shiv patrani,
Jai Ambe....
Chaunsath yogini gavat, nritya karat Bhairon,
Bajat tab mridanga, aur bajat damru, 
Jai Ambe...
Tum ho jag ki mata, tum hi ho bharta,
Bhaktan ki dukh harta, sukh sampati karta,
Jai Ambe....
Bhuja char ati shobhit, var mudra dhari,
Manvanchhit phal pavat, sevat nar nari,
Jai Ambe....
kanchan thal virajat, agar kapur baati
Malketu main rajat, koti ratan jyoti, 
Jai Ambe....
 
SHRI DURGA UPASANA (SHRI DURGA SAPTSHATI IN HINDI VERSES)
[ABOUT BOOK]        [ABOUT AUTHOR]        [BUY BOOK]        [FEED-BACK]        [CONTACT US]        [WEB-MASTER]
[IMAGES OF DURGA] [AARTI OF DURGA]
[HOME PAGE]